نیترات سدیم

نیترات سدیم،ترکیبی شیمیایی و پرکاربرد در صنایع متنوع

نیترات سدیم (Sodium nitrate)  ترکیبی با فرمول شیمیایی NaNO3 و نمک نیترات معدنی سدیم است که به عنوان کود استفاده می شود.

نیترات سدیم،ترکیبی شیمیایی و پرکاربرد در صنایع متنوع بیشتر بخوانید »