نشان دهنده مطلبی راجع استئارات لیتیم

استئارات لیتیوم نمک افزودنی صنایع لاستیک و پاک کننده !

این ماده یکی از نمک‌های فلزی اسید استئاریک است که به عنوان افزودنی در صنایع تولیدکننده لاستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نام محصول: استئارات ليتيوم

نام انگلیسی: Lithium Stearate

فرمول شیمیایی: C35H18LiO2

استئارات لیتیوم نمک افزودنی صنایع لاستیک و پاک کننده ! بیشتر بخوانید »