استئارات باریم،آتشنشان،روان کننده و خشک کننده!

باریم استئارات یک ترکیب شیمیایی از گروه ترکیبات باریم و نمك‌های اسیدچرب است.همچنین باریم استئارات نمک باریم استئاریک اسید است و به شکل جامد سفید بلورین که در آب و اتانول نامحلول است.

نام محصول: استئارات باريم

نام انگلیسی:   Barium Stearate

فرمول شیمیایی: C18H35BaO2