نادرشیمی

استئارات منیزیم

نشان دهنده مطلبی راجع استئارات روی

استئارات روی قوی ترین عامل آزادکننده در بین صابون های فلزی

استئارات روی یک صابون روی است. صابون در معنای رسمی آن به نمک فلزی از اسیدچرب معروف است. پودر نرم سفیدرنگی است که قابل احتراق می‌باشد.

نام محصول: استئارات روی

نام انگلیسی: Zinc Stearate

فرمول شیمیایی: C36H70O4Zn

استئارات روی قوی ترین عامل آزادکننده در بین صابون های فلزی بیشتر بخوانید »