شرکت تولید کننده مواد شیمیایی نادرشیمی

شرکت نادرشیمی در سال 1379 به طور رسمی در شهرک صنعتی شکوهیه قم فعالیت خود را در بخش تولید مواد شیمیایی آغاز کرد.

سپس مجموعه ی دیگری به مجموعه خود در راستای افزایش تولید اضافه کرد.از جمله تولیدات این مجموعه می توان به تولید انواع استئارات،سولفات،نیترات نیزاشاره کرد.

مجموعه نادرشیمی تنها محدود به بازار های داخلی نبوده و با تمرکز بر خارج نیز توانستنه گام های شایسته ای را در عرصه ی صادرات محصولات شیمیایی تولیدی بردارد.

ارتباط با ما