پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

گالری تصوایر ایران پلاست 2022
18 تا 21 بهمن سال 1400

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 

کاتالوگ الکترونیکی